norimun

Norimun utvikler IgY-antistoffer for passiv immunisering for akva- og husdyrmarkedet. Passiv immunisering er et alternativ og supplement til kroppens eget immunsystem og tilføres som en fôrtilsetning. Passiv immunisering benyttes;

De unike IgY-antistoffene produseres med utgangspunkt i egg fra norske høner og utnytter fordelene fra god dyrehelse. Passiv immunisering er en bærekraftig strategi for å unngå antibiotikaresistens.